Çağrı Merkezi: 0532 601 17 91

USBD Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Hacamat Tedavisi

HACAMAT TEDAVİSİ
*Zakir Benli
Hacamatın Tanımı
Arapça kökenli bir kelime olan hacamatın anlamı emmek, kan almak demektir. Hacamat
ağrısız, acısız, yatak istirahati gerekmeden, işgücü kaybı olmadan uygulanan bir tedavi
yöntemidir. Kan dolaşımını hızlandırmak, kandaki toksinleri atmak, kan damarlarındaki
tıkanmaları açmak, kılcal damarlardaki kirli kan için yapılan bir tedavidir. Vücudun belli
bölgelerine kupa vurulup küçük kesikler atarak kılcal damarlardaki kirli kan dışarı atılır.
Kan aldırmak ile hacamat aynı değildir. Kan aldırma işlemi damarlardaki kanın alınması
şeklinde gerçekleşirken hacamat deri altındaki kılcal damarlarda birikmiş kirli kanın
çıkarılmasıdır. Bu sebeple kan aldırmak hacamatın yerini tutmaz.
Hacamatın Tarihçesi
Hacamatın en az beş bin yıllık bir geçmişi vardır. Eski Mısır, Yunan, Roma, Çin, Hind
Benli, Z. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 6 (2017), s.46-53.
47
Hacamat ile ilgili çok sayıda hadis-i şerif bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi şöyledir:
“Miraçtan inerken hangi melek cemaatine rastlasam, ‘Ey Muhammed! Ümmetine hacamat
olmalarını emret’ dediler”. (Tirmizi, Tıp 12; İbn Mace, Tıp 20)
Diğer hadis-i şeriflerde hacamatın hangi günlerde yapılacağı ifade edilmektedir: “Her kim ayın
on yedi, on dokuz ve yirmi birinci günlerinde kan aldırırsa kan hücumundan dolayı meydana
gelen bir çok hastalıktan şifa bulur.” (Ebu Davud, Tıp 3861; Tirmizi, Tıp 2051) “Ayın on beş,
on yedi, on dokuz ve yirmi birinci günleri kan aldırınız. Zira bu günlerde kan hücuma geçerek
sizden birilerini öldürmesin.” (Kenzu’l-Ummal, 10/28126)
Başka bir hadis-i şerifte ise kan aldırmanın aç karına yapılması gerektiği ve faydaları ifade
edilmektedir: “Aç karına kan aldırmak daha faydalıdır. Kan aldırmakta şifa ve bereket vardır.
Vücuttan kan aldırmak zekayı ve hafızayı güçlendirir.” (Hakim, Tıp 4/409)
Yine bir hadis-i şerifte sıcak zamanlarda kan aldırmanın faydaları anlatılmaktadır: “Sıcakların
arttığı zaman, vücuttan kan aldırmakla sıcağın zararını gidermeye çalışınız. Zira sıcakta sizden
birinin kanı hücuma geçerek onu öldürmesin.” (Hakim, Tıp 4/212; İbn Mace, Tıp 3487-88)
Başka bir hadis-i şerifte nerelerden kan aldırılacağı üzerinde durulmaktadır: “Damardan veya
deriden kan aldırmak, tedavi olduğunuz şeylerin en faydalılarındandır.” (Bağdadî, s. 45; Ebu
Nuaym, vr. 35b)
Diğer bir hadis-i şerifte kan aldırmak üç şifa verici şeyden biri olarak anlatılmaktadır: “Üç şeyde
şifa vardır: Bal şerbeti içmekte, kan aldırmakta ve kızgın bir aletle dağlama yaptırmakta. Fakat
ben dağlama yaptırmayı sevmem.” (Buhari, Tıp 7/12; İbn Mace, Tıp 3491; Müsned, 1/246)
Dağlama yapmak daha sonra Hz. Peygamber sav tarafından yasaklanmıştır.
Hz. Peygamber sav baş ağrısı için kan aldırmayı tavsiye etmiştir: “Her kim peygamberimize
başındaki ağrıdan şikayet etti ise Resulullah ona kan aldırmasını tavsiye etmiştir.” (Ebu Davud,
Tıp 3858; Tirmizi, Tıp 3502)
Hacamatın faydaları
Hacamat ile kılcal damarlardaki kirli kan atılarak yerine temiz kan gelmesi sağlanmaktadır.
Hacamat tehlikesi ve yan etkisi olmayan, ucuz ve faydası sayılamayacak kadar çok olan bir
yöntemdir. Hacamatın vücudun yenilenmesi, yeniden düzenlenmesi, detoks, organ
fonksiyonlarının güçlenmesi, ödemin çözülmesi, cildin yenilenmesi ve sıkılaşması, hastalık
sebeplerinin uzaklaştırılması, damar tıkanıklıklarının açılması, vücudun arınması, rahatlama,
hafifleme, yorgunluğun giderilmesi, uykunun düzenlenmesi, stresin azalması, moralin
yükselmesi, enerjinin artması gibi çok çeşitli faydaları vardır.
Hacamatın insan psikolojisine de çok faydası vardır. Tarama hacamatı ve özellikle kafa
hacamatı stresi ve sinirliliği azaltır. İnsan psikolojik olarak çok rahatlar, uykuları düzene girer,
sakinleşir, fevri davranışlardan kurtulur. Ruhen ve beden olarak sükunet bulur.
HACAMAT TEDAVİSİ
48
Kendisi de hacamat tedavisini uygulayan Doktor Turanşah Tümer hacamatın faydalarını
maddeler halinde sıralamaktadır1
:
1. Bütün kronik hastalıklarda hastalığın seyrini iyileştirir.
2. Kronik hastalıklarda ilaç kullanımını azaltır.
3. Kronik hastalıklarda hastalığın vereceği zararı oldukça öteler.
4. Bütün hastalıklarda diğer medikal veya cerrahi tedavileri destekler.
5. Refleksleri güçlendirir.
6. Toksinler ve hazır gıda zararlarını kandan temizler.
7. Kan damarlarındaki anormal kan basıncı ve kalsifikasyonu (damar sertliğini) önler.
8. Bazı baş dönmesi şikayetlerinde çok etkilidir.
9. Kan yapımını uyarır.
10. Baş ağrısı, yüz kırışıklığı, migren şikayetlerinde tedavi edicidir.
11. Diş ağrısını rahatlatır, bütün diş tedavilerinde iyileşmeyi hızlandırır.
12. Epilepsi nöbetlerinde nöbet şiddetini ve sayısını azaltır.
13. Kas kramplarını, kulunçları önler.
14. Kan damarlarının geçirgenliğini artırır, böylece organlar iyi beslenir, oksijenlenir.
15. Hücreler arası matrikste viskoziteyi (yapışkanlığı) azaltır.
16. Kas ve bağ dokusuna esneklik kazandırır.
17. Dokulardaki ve eklemlerdeki sertlikleri yumuşatır.
18. Astım, pnömoni ve angina pektorisi olan insanlar için çok yararlıdır.
19. Görme keskinliğini artırır.
20. Göz hastalıklarının tedavisinde destekleyicidir.
21. Adet düzensizliklerinde ve ağrılarında önleyicidir.
22. Kan dolaşımını, vücudu, boğazı, omuzları ve göğsü rahatlatır.
23. Tembellik ve uyuşukluğun üstesinden gelir. Vücudu resetler, yeniden başlatır.
24. Uyku bozukluklarını düzenler.
25. Stres ile başa çıkmada etkilidir.
26. Anksiyete ve sinirlilik için en etkili tedavidir.
27. Depresyonda mutluluk hormonu (endorfin, serotonin) salgılatır.
28. Psikolojik travma sonrası bozuklukları aşmada çok yardımcıdır.
29. Uyuşturucu bağımlılığını aşmada, sigarayı bırakmada çok yardımcıdır.
30. Vücuttan toksik gazları vakumlama ile uzaklaştırır.
31. Gut ve romatizmanın metabolik birikintilerini temizler.
32. Cilt hastalıklarını önlemede çok etkilidir.
33. Her türlü cilt probleminde yardımcı ya da tedavi edicidir.
34. Zayıf organ fonksiyonlarını geri kazandırır.
35. Bütün organ fonksiyonlarında metabolizmayı düzenlemede tetikleyici rol oynar.
36. Yaralar ve ülserlerin iyileşmesini hızlandırır.
37. Yüksek kan basıncını düşürür.
38. Yüksek kolesterol, diyabet ve inme tedavisinde önleyicidir veya konforu sağlar.
39. Düzenli hacamat yaptırmak organlardaki hasarları tamir eder.
40. Bazı bel ağrılarının tedavisinde etkilidir.
41. Karaciğer hastalıklarında hasarı önler.
42. Bazı hastalıklarda Akupunktur tedavisi ile kombine edilir.
43. Çoğu hastalıkta sülük tedavisi ile kombine edilirse tedavi başarısı artar.

*Araştırmacı.
1 Turanşah Tümer, Tıbbî Hacamat, İstanbul 2017, 3. Baskı, s. 39 vd.
Benli, Z. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 6 (2017), s.46-53.
49
44. Baş ağrılarında tedavi edicidir.
45. Göz ağrısı ve göz tansiyonunda hemen etkisini gösterir.
46. Yüz felcinde erken başlanan tedavide iyileşme hızlanır.
47. Felç ve inmelerde hem koruyucu hem de tedavi edicidir.
48. Üreme problemleri, varikosel ve libido kaybı tedavisinde çok etkilidir.
49. Kadın hastalıklarında birçok konuda tedaviyi destekler.
50. Çocuklarda huzursuzluk, sakin olamama, uyku sorunlarında tedavi edicidir.
51. Çocuklarda dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ders çalışamama da oldukça başarılıdır.
52. Sinüzit tedavisinde bağışıklığı güçlendirir, iltihabı söker.
53. Nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında iyileşmeyi hızlandırır.
54. Hemoroid oluşmasını önler, oluşmuşsa durdurur.
55. Variste büyük fayda sağla pıhtıları eritir
56. Her türlü ülser tedavisinde iyileşmeyi hızlandırır.
57. Yıllık olarak düzenli yapılırsa kronik hastalıklardan korur. Hasta olmuşsa da şiddetini
azaltır.
58. Hafıza, dikkat, konsantrasyon gibi zihinsel faaliyetleri koruyucu ve iyileştirici etkisi
vardır.
59. Damar tıkanıklıklarını önler.
60. Ciltte ve vücutta yağlanmayı önler.
61. Ergenlik sivilcelerini en az yüzde elli söndürür.
62. Vücuttaki her türlü ödemi çözmede bilinen en etkili yoldur.
63. Stresi azaltmada, Sinirliliği önlemede, vücudu rahatlatmada en etkili yoldur.
Kandaki Hastalık Sebepleri
Hastalık belirtileri kanda kendisini gösterir. Bu sebeple hastanelerde hastalıkları teşhis etmek
için kan tahlili yapılmaktadır. Sağlıklı olmak için kandaki hastalık sebeplerini ortadan
kaldırmak gerekir. Hacamat hem sağlığın sürdürülebilmesi hem de hastalıkların tedavi edilmesi
için vazgeçilmez bir tedavi yöntemidir.
Günümüzde kimyasallar, gıdalardaki koruyucu maddeler, atılamayan ilaç birikintileri,
gıdalardaki hormonlar, havadaki ağır metaller, yabancı proteinler, kanserojenler, allerjenler,
GDO’lu ürünler, kirli hava ve su, kanı koyulaştıran maddeler, kolestrol gibi etkenler diyabet,
yüksek tansiyon gibi çok çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Bu hastalık etkenleri hacamat ve
sülük uygulaması ile vücuttan atılmalıdır.
Hacamat Hangi Sıklıkla Yaptırılacağı
Hiçbir rahatsızlığı olmayanlar koruyucu hekimlik amacı ile yılda 2 defa ila 4 defa hacamat
yaptırabilirler. Eğer hastalık tedavisi hacamat yapılıyorsa sadece hastalık tedavisi süresince
ayda bir kez yapılabilir. Bu şekilde ayda bir defa olmak şartıyla beş ya da yedi seans hacamat
yapılabilir.
HACAMAT TEDAVİSİ
50
Hacamatın Uygulanması
Hacamat aç karına yapılmalıdır. Hacamat kaliteli, tek kullanımlık ve steril malzemelerle yapılır.
Kan hastalıklarının başkalarına bulaşmaması için tedbir alınmalı, eldiven vs. kullanılmalıdır.
Hacamat kılcal damarlardaki kirli kanın alınması işlemi olduğu için derin kesikler atılmaz. Her
insanın deri kalınlığı farklıdır. Bu sebeple kişinin deri kalınlığına göre 1.5-3 mm arası derinlikte
küçük kesikler atılır. Jiletle atılan küçük kesikler çok hafif olur, bu sebeple deride yara izi
kalmaz, yaralar bir günde iyileşir. Atardamarlar ve kılcal damarlar zarar görmez.
İlk kupa vurduktan sonra kuru hacamat dediğimiz küçük kesi işlemi yapılır. Aynı bölgeye ikinci
defa kupa vurularak 4-5 dakika beklenir. Bu sırada o bölgeye kan toplanmaya başlar. İkinci
kupa sökülerek ilk kesiklerin alt taraflarına yeni kesikler atılır ve yeniden kupa vurularak
vakumlamak suretiyle kirli kan dışarı atılmış olur. İkinci kupadan sonra tekrar kesik atılmadan
üçüncü defa kupa vurulur. Bu şekilde hacamat 20-25 dakika kadar sürer.
Uzman kişiler tarafından yapılan hacamatın yan etkisi yoktur. Hacamattan sonra kişi günlük
işlerini yapmaya devam edebilir.
Hacamatın Zamanı
Hacamat tedavi amaçlı veya koruyucu hekimlik için yapılabilir. Tedavi amaçlı hacamat
haftanın her günü yapılabilir. Çünkü hastanın tedavi edilmesi zorunluluğu vardır. Koruyucu
hekimlik anlamındaki hacamat ise hadislerde tavsiye edilen günlerde yapılır. Hastalar için
mümkün mertebe tavsiye edilen günlerde hacamat yapılmaya çalışılsa da diğer günlerde de
hacamat yapılması zorunlu olmaktadır.
Koruyucu hekimlik anlamında sağlıklı bir kişi ilkbahar ve sonbaharda hacamat yaptırabilir.
Ancak günümüzde hastalıkların sayısı arttığı için her mevsimde hacamat yapılabilir. Kameri
ayların 15, 17, 19, 21’inde pazartesi, Salı, Perşembe, Pazar günleri hacamat yapılır.
Kameri ayların ortalarında ayın çekim gücü arttığı için med cezir olayları meydana gelmektedir.
Kameri ayların ortalarında yani dolunay zamanlarında insan vücudunda da değişiklikler
olmakta, hormon ve sıvı dengeleri değişmektedir. Bu sebeple söz konusu tarihlerde hacamat
yapılması tavsiye edilmiştir.
Yukarıdaki günler haricinde hacamat yapılmasında da bir mahzur yoktur. Çünkü hacamatın
faydası geneldir ve süreklidir. Ayın hangi gününde yapılırsa yapılsın faydası görülür. Tavsiye
edilen günlerde yapıldığında ise faydası daha fazla olur. Bununla birlikte kameri ayın ilk ve son
günlerinde yapılan hacamatın faydası az olur. İbn Sina bu günlerle ilgili olarak şunları
söylemektedir:
“Ayın ilk ve son birkaç günü hacamat yapılmamalıdır. İlk birkaç günde hıltları faaliyete
geçirmek zordur. Bunun yanı sıra, son birkaç günde hıltların faaliyetinde bir hayli azalma
vardır. Böylece hacamatın ay ortasında yapılması en iyisidir. O zaman ay dolunay durumunda
olduğundan, hıltların gerilim ve faaliyeti dikkati çeker. Dolunayın etkisi o kadar büyüktür ki,
Benli, Z. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 6 (2017), s.46-53.
51
beyin bile kafatası içinde şişer ve nehirlerdeki ve kanallardaki su, onun (Ay) med cezir etkisiyle
yükselir.”2
Hacamat Noktaları
Boyun ve bıngıldak dışında kalan yerlere hacamat yapılabilir. Bıngıldak başın tepe noktasının
ortasındaki çukurluktur.
Hacamatın en faydalı olduğu bölgeler iki kürek arasının 10 cm üstü, iki kulak arası ve kalbin
arkasıdır.
Kulak rahatsızlıkları, sinüzüt, boğaz hastalıkları, baş ağrısı, migren, karaciğer ve safra kesesi
hastalıkları için kulak arkasına hacamat yapılır.
Akciğer, safra, tansiyon, bağışıklık sistemi, panik atak, evham, vesvese gibi rahatsızlıklar için
kalbin arka bölgesine hacamat yapılır.
Karaciğer temizliği, safra taşları, halsizlik, kolestrol, tansiyon rahatsızlıkları için karaciğer
arkasına hacamat yapılır. Günde 8-10 saat uyuduğu halde yorgunluk hissedenlere tavsiye
edilmektedir. Yorgunluğun sebebi karaciğerin görevini tam olarak yapmamasıdır.
Sırt ağrılarında, ayak ve bacak uyuşmalarında, bel fıtığında omirilik yanlarına hacamat yapılır.
Varis, romatizma rahatsızlıkları için diz ve baldırlara hacamat yapılır.
Boyun fıtığı, boyun kireçlenmesi, kol ve omuzlardaki romatizma, akciğer hastalıkları, tansiyon,
kireçlenme, migren, uyuşma, halsizlik, saç dökülmesi, kepek, baş ağrısı, baş dönmesi gibi
rahatsızlıklar için omuz bölgesine hacamat yapılır.
Bel fıtığı ve bel ağrıları için kuyruk sokumu bölgesinin üst tarafına sağ ve soldan hacamat
yapılır.
Sürekli yorgunluk için sırt bölgesinden karaciğer arkası, kürek kemikleri hizası ve kalp arkasına
hacamat yapılır. İlk seanstan sonra kişi kendisini oldukça rahatlamış hisseder, sürekli yo
HACAMAT TEDAVİSİ
52
Hacamat Yapılamayan Kimseler
Diyaliz, metastas kanser, hemofili, kanama problemi olan hastalar (faktör hastaları), ileri
derecede kansızlar, yeni ameliyat olanlar, PLT (tronbosit) düşüklüğü olanlar, adetli kadınlar
hacamat yaptıramaz. Hacamatın yapılacağı cilt üzerinde de problem olmamalıdır. Ben, vitiligo,
sedef, egzama, yara olan bölgelere hacamat yapılamaz.
Tarama Hacamatları
Tarama hacamatın vücudun yedi bölgesine yapılır. Tarama hacamatı düzenli olarak
yapıldığında kronik hastalıklardan kişiyi korur.
Baş bölgesi: Üç kupa
Omuz bölgesi: Beş kupa
Sırt bölgesi: Beş kupa
Kasık bölgesi: Üç kupa
Bacakların üst kısmı: Dört kupa
Bacakların alt kısmı: Dört kupa
Ayak bilekleri: Dört kupa
Kafa Tarama Hacamat Noktaları
Kafa hacamatı için önce hacamat yapılacak bölge tıraş edilir. Öğrenme ve ezberlemeyi
kolaylaştırmak ve unutmayı engellemek için kafa arkası hacamatı yapılır. Öğretmen, öğretim
üyesi, bilim adamı gibi düşünce faaliyeti yapanlar için çok faydalıdır. Eskiden alimler hemen
her ay kafa hacamatı yaptırmışlardır. Kafa hacamatı tansiyon, migren, kulak çınlaması, burun
tıkanıklığı, Parkinson, Alzheimer gibi rahatsızlıklar için de faydalıdır.
Psikolojik Rahatsızlıklar İçin Hacamat
Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların iyileşmesi için hacamat son derece faydalıdır.
Depresyon tedavisinde hacamat yoluyla kanın temizlenmesi olumlu etki yapmaktadır.
Depresyonda beyin hücreleri olan nöronların birbirleri ile bağlantı yaptıkları sinaptik
aralıklarda seratonin, adrenalin, noradrenalin ve dopamin gibi hormonların geçiş hızında
bozulma olmaktadır. Bu bozulma sebebi ile enerji kaybı, yorgunluk, umutsuzluk, karar vermede
güçlük, unutkanlık ve hatta intihar gibi kötü sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Depresyon
Benli, Z. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 6 (2017), s.46-53.
53
tedavisinde hacamat yoluyla kanın temizlenmesi halinde bir süre sonra ilaç kullanımı sona
ermektedir.
Sonuç
Hem kadim bir tedavi yöntemi ve hem de Müslümanlar için sünnet hükmünde olan hacamatın
çok faydalı bir uygulama olduğu anlaşılmaktadır. İnsanlar bu tedavi yönteminin faydalarını
kendi üzerlerinde bizzat gözlemledikçe hacamata daha fazla yönelmektedirler. Sağlıklı,
hijyenik bir ortamda, tek kullanımlık hijyenik malzemelerle ve ehliyetli kişilerce yapılan
hacamatın faydaları sayılamayacak kadar çoktur.
KAYNAKLAR
Akdağ Ahmet: “Bir Tedavi Yöntemi Olarak “Kan Aldırmak” Ve Klâsik Türk Şiirindeki
Kullanımı”, Gazi Türkiyat, Bahar 2014/14: 169-187.
Bayat, Ali: Haydar, Tıp Tarihi, İstanbul 2016.
Canan, İbrahim: Hadis Külliyatı Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, C. 11, Ankara 1995, Akçağ
Yayınları.
Köşe, Abdullah: Hacamat, DİA, yıl: 1996, cilt: 14, sayfa: 422.
Salih, Aidin: Gerçek Tıp, İstanbul 2008.
Şeker Necmettin: Hz. Peygamber’in Hadislerinde Koruyucu Hekimlik: Hacamat Örneği KSÜ
İlahiyat Fakültesi Dergisi 21 (2013), s. 156-189.

Leave a Reply


You must be logged in to post a comment.

Sizi Hemen Arayalım